चालू घडामोडी

 

 
     
 

श्री संत साईबाबा यांच्या मुळ घराचा जीर्णोद्धार चालू असतानाचे फोटो

 
     
 
 
 
पहिले पान श्री साईबाबा पाथरी शहर पाथरी तालुका अत्यंत महत्वाच    
 
 
 
 
संकेतस्थळाची निर्मिती:www.pameweb.in संपर्क:९६८९७१०३३० E-mail :gdpame@gmail.com साईबाबा जन्मस्थान पाथरी संकेतस्थळाचे सर्व हक्क सुरक्षीत आहेत.